Úszás 2013/2014. tanév


Dokumentum letöltés:úszás_2014_01_12
korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő
  1. és II. kcs.
2014. január 12. vasárnap, 10.00 2014. január 12. vasárnap, 8.30-9.30 2013. december 20. péntek, 12.00
  1. és IV. kcs.
„B” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30-13.00 2013. december 20. péntek, 12.00
  1. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK
„A” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30 2013. december 20. péntek, 12.00
V-VI. kcs. „B” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30 2013. december 20. péntek, 12.00
V-VI. kcs.CSAK VÁLTÓK „A” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30 2013. december 20. péntek, 12.00

 

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

I., II. korcsoport

 

  1. 1.    A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.)
  2. 2.    A verseny időpontja: 2014. január 12., vasárnap, 10.00

melegítés: 9-től

jelentkezés: 8.30-9.30

 

3. A verseny résztvevői:

v   Az általános részben leírtak szerint.

v   I. korcsoport 2005-ben, vagy később születettek

v   II. korcsoport 2003-2004-ben születettek

v   Egyéni és váltószámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.

 

4. Indulási korlátozások:

v   Az I. korcsoportban egy versenyző maximum két számban indulhat.

v   A II. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat (Kérjük, erre a szabályra a nevezésnél fokozottan ügyeljenek).

 

5. Versenyszámok:

I. korcsoport                         II. korcsoport

50m fiú gyorsúszás                50m fiú gyorsúszás

50m leány gyorsúszás            50m leány gyorsúszás

50m fiú hátúszás                    50m fiú hátúszás

50m leány hátúszás                50m leány hátúszás

50m fiú mellúszás                  50m fiú mellúszás

50m leány mellúszás              50m leány mellúszás

4x50m fiú gyorsváltó

4x50m leány gyorsváltó

Versenyszámok sorrendje a versenyen: 1. gyorsúszás, 2. hátúszás, 3. mellúszás, 4. váltók

 

6. Nevezés:

Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) legkésőbb 2013. december 20. (péntek) 12.00ig. Amennyiben a nevezéssel kapcsolatban kérdés merülne fel, kérjük, e-mailben keressenek minket (bpdssz@gmail.com).

7. Igazolás:

v  Az „Általános szabályok” szerint: Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással) az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.

v  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, amely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

v  A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak másolatát.

v  Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek.

v  A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!

v  A Budapesti döntőkön, az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezet/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. technikai értekezlet) az igazoló bizottság feladata és kötelessége.

8. Díjazás:

v  Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem, I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

 

9. Helyezések eldöntése:

v  A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a versenybíróság.

v  Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.

 

10. Egyéb:

v   Váltószámokban egy iskola több csapatot nevezhet, de csak egy csapat eredménye kerül értékelésre, a többi csapat versenyen kívül indulhat.

v   A Budapesti Döntő I-III. helyezett egyéni versenyzői és csapatai (váltói) jogosultak a Diákolimpia országos döntőjében való szereplésre.

v   Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek.

 

 

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

III., IV., V-VI. korcsoport ’B’ kategória

1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.)

2. A verseny időpontja: 2014. január 12., vasárnap, 13.30

Melegítés: I. II. korcsoportos verseny után

jelentkezés: 11.30 – 13.00

3. A verseny résztvevői:

v   Az általános részben leírtak szerint.(3., 4. pont szerint)

v   Egy versenyző egy kategóriában indulhat.

v   A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2011. augusztus 1. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-úszás), továbbá vízilabda, uszonyos- és búvárúszás, öttusa és triatlon sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek, vagy

v   a Magyar Úszó Szövetség 2013., 2014. évi korosztályos ranglistáin nem szerepelnek. A ranglisták megtekinthetők a következő honlapon: www.muszuszoranglista.hu.

v   Amennyiben a Rendezők megállapítják (tudomásukra jut) – akár utólag is -, hogy a budapesti döntőn a versenyző(k), a csapat(ok) jogtalanul szerepel(tek), az eredményüket megsemmisítik.  

v   III. kcs.     2001-2002-ben születettek
IV. kcs.     1999-2000-ben születettek
V-VI. kcs.     1994-1995-1996-1997-1998-ban születettek

v   Az 1994-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2013/2014. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.

v   Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. “Felversenyzés” nem lehetséges! Kivétel az 1999-ben születettek atlétika, torna, úszás sportágban, ahol az 1999-ben született középiskolás tanulók az V. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt!

4. Indulási korlátozások:

v   A III., IV., és az V-VI. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat. (Kérjük, erre a szabályra a nevezésnél fokozottan ügyeljenek).

 


5. Versenyszámok:

III. korcsoport „B”                  IV. korcsoport „B”                  V-VI. korcsoport „B”

100m fiú gyorsúszás                  100m fiú gyorsúszás                  100m fiú gyorsúszás

100m leány gyorsúszás              100m leány gyorsúszás              100m leány gyorsúszás

100m fiú hátúszás                      100m fiú mellúszás                    100m fiú mellúszás

100m leány hátúszás                  100m leány mellúszás                100m leány mellúszás

50m fiú mellúszás                    100m fiú hátúszás                      100m fiú hátúszás

50m leány mellúszás                100m leány hátúszás                  100m leány hátúszás

4x50m fiú gyorsváltó                 4x50m fiú gyorsváltó                 4x50m fiú gyorsváltó

4x50m leány gyorsváltó             4x50m leány gyorsváltó             4x50m leány gyorsváltó

 

Versenyszámok sorrendje a versenyen: 1. „A” kategóriás váltók, 2. gyorsúszás, 3. hátúszás, 4. mellúszás, 5. „B” kategóriás váltók

 

6. Nevezés:

Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) 2013. december 20. (péntek) 12.00-ig. Amennyiben a nevezéssel kapcsolatban kérdés merülne fel, kérjük, e-mailben keressenek minket (bpdssz@gmail.com).

 

7. Díjazás:

v  Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem, I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

8. Igazolás:

v  Az „Általános szabályok” szerint: Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással) az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.

v  Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.

v  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, amely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

v  A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak másolatát.

v  Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek.

v  A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!

v  A Budapesti döntőkön, az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezet/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. technikai

9. Helyezések eldöntése:

v   A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a versenybíróság.

v   Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.

v   Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek.

 

10. Egyéb:

v   Váltószámokban egy iskola több csapatot nevezhet, de csak egy csapat eredménye kerül értékelésre a többi versenyen kívül indulhat.

v   A Budapesti Döntő I-III. helyezett egyéni versenyzői és csapatai (váltói) jogosultak a Diákolimpia országos döntőjében való szereplésre.

 

 

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

III., IV., V-VI., korcsoport ’A’ kategória VÁLTÓ

 

CSAK VÁLTÓ SZÁMOKAT RENDEZÜNK!

 

A BDSZ elnökségének határozata alapján a 2013/2014. tanévben a Budapesti Diáksport Szövetség nem rendez úszás „A” kategóriás egyéni budapesti döntőt.

A Magyar Diáksport Szövetség rendelkezése szerint, amennyiben „A” kategóriában megyei/budapesti döntők nem kerülnek megrendezésre, úgy a Magyar Úszó Szövetség hivatalos ranglista eredményei alapján kerülnek meghívásra az adott megyéből a legjobb idővel, Budapestről az első három legjobb idővel rendelkező tanulók.

Az országos döntőre való meghíváshoz a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) kell nevezni:

III. és IV. korcsoport “A” kategória: 2014. február 13-ig (csütörtök) 12.00-ig.

V-VI. korcsoport korcsoport “A” kategória: 2014. február 12-ig (szerda)12.00-ig.

 

Váltó számok: III., IV. és V-VI. korcsoport „A” kategória

 

1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.)

2. A verseny időpontja: 2014. január 12. (vasárnap) 13.30 óra

Melegítés: I. II. korcsoportos verseny után

jelentkezés: 11.30 – 13.00

3. A verseny résztvevői: Az általános részben leírtak szerint.

4. Indulási korlátozások:

·         A III., IV., és az V-VI. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat.

5. Egyéb:

·         Váltószámokban egy iskola több csapatot nevezhet, de csak egy csapat eredménye kerül értékelésre a többi versenyen kívül indulhat.

·         A Budapesti Döntő I-III. helyezett csapatai (váltói) jogosultak a Diákolimpia országos döntőjében való szereplésre.

·         Egyéni és váltószámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat.

 

 

6. Versenyszámok a BUDAPESTI DÖNTŐN

III. korcsoport „A”                                IV. korcsoport „A”

4x50m fiú gyorsváltó                             4x50m fiú gyorsváltó

4x50m leány gyorsváltó                         4x50m leány gyorsváltó

V-VI. korcsoport „A”               

4x50m fiú gyorsváltó     

4x50m leány gyorsváltó

 

7. Nevezés:

Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) 2013. december 22. (péntek) 12.00 óra.

8. Igazolás:

v  Az „Általános szabályok” szerint: Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással) az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.

v  Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.

v  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, amely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

v  A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak másolatát.

v  Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek.

v  A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!

v  A Budapesti döntőkön, az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezet/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. technikai

 

9. Helyezések eldöntése:

·         A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a versenybíróság.

·         Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.

·         Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek.

 

 

Közelgő események

Hírlevél feliratkozás

dotter2