Úszás 2013/2014. tanév


Dokumentum letöltés:úszás_2014_01_12
korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő
  1. és II. kcs.
- 2014. január 12. vasárnap, 10.00 2014. január 12. vasárnap, 8.30-9.30 2013. december 20. péntek, 12.00
  1. és IV. kcs.
„B” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30-13.00 2013. december 20. péntek, 12.00
  1. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK
„A” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30 2013. december 20. péntek, 12.00
V-VI. kcs. „B” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30 2013. december 20. péntek, 12.00
V-VI. kcs.CSAK VÁLTÓK „A” kategória 2014. január 12. vasárnap, 13.30 2014. január 12. vasárnap, 11.30 2013. december 20. péntek, 12.00

 

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

I., II. korcsoport

 

  1. 1.    A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.)
  2. 2.    A verseny időpontja: 2014. január 12., vasárnap, 10.00

melegítés: 9-től

jelentkezés: 8.30-9.30

 

3. A verseny résztvevői:

v   Az általános részben leírtak szerint.

v   I. korcsoport 2005-ben, vagy később születettek

v   II. korcsoport 2003-2004-ben születettek

v   Egyéni és váltószámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.

 

4. Indulási korlátozások:

v   Az I. korcsoportban egy versenyző maximum két számban indulhat.

v   A II. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat (Kérjük, erre a szabályra a nevezésnél fokozottan ügyeljenek).

 

5. Versenyszámok:

I. korcsoport                         II. korcsoport

50m fiú gyorsúszás                50m fiú gyorsúszás

50m leány gyorsúszás            50m leány gyorsúszás

50m fiú hátúszás                    50m fiú hátúszás

50m leány hátúszás                50m leány hátúszás

50m fiú mellúszás                  50m fiú mellúszás

50m leány mellúszás              50m leány mellúszás

4x50m fiú gyorsváltó

4x50m leány gyorsváltó

Versenyszámok sorrendje a versenyen: 1. gyorsúszás, 2. hátúszás, 3. mellúszás, 4. váltók

 

6. Nevezés:

Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) legkésőbb 2013. december 20. (péntek) 12.00ig. Amennyiben a nevezéssel kapcsolatban kérdés merülne fel, kérjük, e-mailben keressenek minket (bpdssz@gmail.com).

7. Igazolás:

v  Az „Általános szabályok” szerint: Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással) az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.

v  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, amely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

v  A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak másolatát.

v  Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek.

v  A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!

v  A Budapesti döntőkön, az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezet/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. technikai értekezlet) az igazoló bizottság feladata és kötelessége.

8. Díjazás:

v  Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem, I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

 

9. Helyezések eldöntése:

v  A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a versenybíróság.

v  Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.

 

10. Egyéb:

v   Váltószámokban egy iskola több csapatot nevezhet, de csak egy csapat eredménye kerül értékelésre, a többi csapat versenyen kívül indulhat.

v   A Budapesti Döntő I-III. helyezett egyéni versenyzői és csapatai (váltói) jogosultak a Diákolimpia országos döntőjében való szereplésre.

v   Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek.

 

 

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

III., IV., V-VI. korcsoport ’B’ kategória

1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.)

2. A verseny időpontja: 2014. január 12., vasárnap, 13.30

Melegítés: I. II. korcsoportos verseny után

jelentkezés: 11.30 – 13.00

3. A verseny résztvevői:

v   Az általános részben leírtak szerint.(3., 4. pont szerint)

v   Egy versenyző egy kategóriában indulhat.

v   A „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik 2011. augusztus 1. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-úszás), továbbá vízilabda, uszonyos- és búvárúszás, öttusa és triatlon sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek, vagy

v   a Magyar Úszó Szövetség 2013., 2014. évi korosztályos ranglistáin nem szerepelnek. A ranglisták megtekinthetők a következő honlapon: www.muszuszoranglista.hu.

v   Amennyiben a Rendezők megállapítják (tudomásukra jut) – akár utólag is -, hogy a budapesti döntőn a versenyző(k), a csapat(ok) jogtalanul szerepel(tek), az eredményüket megsemmisítik.  

v   III. kcs.     2001-2002-ben születettek
IV. kcs.     1999-2000-ben születettek
V-VI. kcs.     1994-1995-1996-1997-1998-ban születettek

v   Az 1994-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2013/2014. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.

v   Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. “Felversenyzés” nem lehetséges! Kivétel az 1999-ben születettek atlétika, torna, úszás sportágban, ahol az 1999-ben született középiskolás tanulók az V. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt!

4. Indulási korlátozások:

v   A III., IV., és az V-VI. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat. (Kérjük, erre a szabályra a nevezésnél fokozottan ügyeljenek).

 


5. Versenyszámok:

III. korcsoport „B”                  IV. korcsoport „B”                  V-VI. korcsoport „B”

100m fiú gyorsúszás                  100m fiú gyorsúszás                  100m fiú gyorsúszás

100m leány gyorsúszás              100m leány gyorsúszás              100m leány gyorsúszás

100m fiú hátúszás                      100m fiú mellúszás                    100m fiú mellúszás

100m leány hátúszás                  100m leány mellúszás                100m leány mellúszás

50m fiú mellúszás                    100m fiú hátúszás                      100m fiú hátúszás

50m leány mellúszás                100m leány hátúszás                  100m leány hátúszás

4x50m fiú gyorsváltó                 4x50m fiú gyorsváltó                 4x50m fiú gyorsváltó

4x50m leány gyorsváltó             4x50m leány gyorsváltó             4x50m leány gyorsváltó

 

Versenyszámok sorrendje a versenyen: 1. „A” kategóriás váltók, 2. gyorsúszás, 3. hátúszás, 4. mellúszás, 5. „B” kategóriás váltók

 

6. Nevezés:

Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) 2013. december 20. (péntek) 12.00-ig. Amennyiben a nevezéssel kapcsolatban kérdés merülne fel, kérjük, e-mailben keressenek minket (bpdssz@gmail.com).

 

7. Díjazás:

v  Az I–III. helyezettek (egyéni, csapat) érem, I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

8. Igazolás:

v  Az „Általános szabályok” szerint: Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással) az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.

v  Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.

v  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, amely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

v  A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak másolatát.

v  Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek.

v  A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!

v  A Budapesti döntőkön, az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezet/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. technikai

9. Helyezések eldöntése:

v   A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a versenybíróság.

v   Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.

v   Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek.

 

10. Egyéb:

v   Váltószámokban egy iskola több csapatot nevezhet, de csak egy csapat eredménye kerül értékelésre a többi versenyen kívül indulhat.

v   A Budapesti Döntő I-III. helyezett egyéni versenyzői és csapatai (váltói) jogosultak a Diákolimpia országos döntőjében való szereplésre.

 

 

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ

III., IV., V-VI., korcsoport ’A’ kategória VÁLTÓ

 

CSAK VÁLTÓ SZÁMOKAT RENDEZÜNK!

 

A BDSZ elnökségének határozata alapján a 2013/2014. tanévben a Budapesti Diáksport Szövetség nem rendez úszás „A” kategóriás egyéni budapesti döntőt.

A Magyar Diáksport Szövetség rendelkezése szerint, amennyiben „A” kategóriában megyei/budapesti döntők nem kerülnek megrendezésre, úgy a Magyar Úszó Szövetség hivatalos ranglista eredményei alapján kerülnek meghívásra az adott megyéből a legjobb idővel, Budapestről az első három legjobb idővel rendelkező tanulók.

Az országos döntőre való meghíváshoz a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) kell nevezni:

III. és IV. korcsoport “A” kategória: 2014. február 13-ig (csütörtök) 12.00-ig.

V-VI. korcsoport korcsoport “A” kategória: 2014. február 12-ig (szerda)12.00-ig.

 

Váltó számok: III., IV. és V-VI. korcsoport „A” kategória

 

1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.)

2. A verseny időpontja: 2014. január 12. (vasárnap) 13.30 óra

Melegítés: I. II. korcsoportos verseny után

jelentkezés: 11.30 – 13.00

3. A verseny résztvevői: Az általános részben leírtak szerint.

4. Indulási korlátozások:

·         A III., IV., és az V-VI. korcsoportban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat.

5. Egyéb:

·         Váltószámokban egy iskola több csapatot nevezhet, de csak egy csapat eredménye kerül értékelésre a többi versenyen kívül indulhat.

·         A Budapesti Döntő I-III. helyezett csapatai (váltói) jogosultak a Diákolimpia országos döntőjében való szereplésre.

·         Egyéni és váltószámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat.

 

 

6. Versenyszámok a BUDAPESTI DÖNTŐN

III. korcsoport „A”                                IV. korcsoport „A”

4x50m fiú gyorsváltó                             4x50m fiú gyorsváltó

4x50m leány gyorsváltó                         4x50m leány gyorsváltó

V-VI. korcsoport „A”               

4x50m fiú gyorsváltó     

4x50m leány gyorsváltó

 

7. Nevezés:

Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia honlapján (www.diakolimpia.hu) 2013. december 22. (péntek) 12.00 óra.

8. Igazolás:

v  Az „Általános szabályok” szerint: Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással) az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal.

v  Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.

v  A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, amely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.

v  A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak másolatát.

v  Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat.

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek.

v  A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén!

v  A Budapesti döntőkön, az országos selejtezőkön, elődöntőkön és döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezet/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. technikai

 

9. Helyezések eldöntése:

·         A helyezéseket az időfutamokban elért eredmények alapján állapítja meg a versenybíróság.

·         Holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet „szétúszással” el kell dönteni.

·         Minden egyéb vitás kérdésben a Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek.

 

 

Versenynaptár
hét ked sze csü pén szo vas
1
2
3
4
5
6
7
Kézilabda VI. kcs. leány oed
Kézilabda VI. kcs. leány oed @ FTC Faház
jan 7 all-day
VI. korcsoportos leány kézilabda országos elődöntő végeredmény: 1. Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium, Budapest IX., felkészítő: Horváthné Várady Zsuzsa, Horváth Richárd 2. Jászberény, Lehel Vezér Gimnázium, Jász-N-Sz., felkészítő: Turcsányiné Pesti Edit 3. Krúdy Gyula[...]
Kosárlabda VI. kcs. fiú oed
Kosárlabda VI. kcs. fiú oed @ Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium
jan 7 all-day
Az országos elődöntő győztese a budapesti Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium csapata.
8
9
Asztalitenisz nevezési határidő 12:00
Asztalitenisz nevezési határidő
jan 9 @ 12:00 – 12:00
Asztalitenisz budapesti diákolimpia döntő nevezési határideje: I-II., III-IV., V-VI. korcsoport „B” kategória Versenyszámok: I-IV. korcsoportos 2 fős fiú iskolai csapat I-IV. korcsoportos 2 fős leány iskolai csapat I-II. korcsoportos fiú egyéni, I-II. korcsoportos leány egyéni[...]
10
11
Úszás diákolimpia Budapesti Döntő
Úszás diákolimpia Budapesti Döntő @ BVSC Uszoda
jan 11 all-day
10 órától I. és II. korcsoport 13.30-tól “B” kategóriás III., IV. és V-VI. korcsoport
12
13
Röplabda VI. kcs. leány oed
Röplabda VI. kcs. leány oed @ Veres Péter Gimnázium
jan 13 all-day
Résztvevő csapatok 1. Budapest I.,Veres Péter Gimnázium 2. Veszprém I.,Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém 3.Somogy II.,Táncsics Mihály Gimnázium,Kaposvár 4. Vas II., Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium,Szombathely
Torna nevezési határidő 12:00
Torna nevezési határidő
jan 13 @ 12:00 – 12:00
I., II., III-IV., V-VI. korcsoport torna diákolimpia budapesti döntő nevezési határideje.
14
Röplabda VI. kcs. fiú oed
Röplabda VI. kcs. fiú oed @ Karinthy Frigyes Gimnázium
jan 14 all-day
Résztvevő csapatok 1. Budapest I.,Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest XVIII. 2. Baranya, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs 3. Somogy I., Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár 4. Veszprém, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti[...]
IV. kcs. Futsal 14:00
IV. kcs. Futsal @ Labdakert Sport Klub
jan 14 @ 14:00
Résztvevő csapatok: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Dózsa György Gimnázium Ciszterci Szent Imre Gimnázium Csanádi Árpád Általános Iskola, Gimn. Gloriett Sportiskolai Általános Iskola
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Játékos sportverseny 14:00
Játékos sportverseny @ Újlak Utcai Általános Iskola
jan 23 @ 14:00
Feladatok: 1. 1/3 Társhordás karikával 2. 2/1 Négykézlábjárás 3. 3/2 Alagúton át 4. 4/2 Floorball váltó 5. 5/3 Hídakadály 6. 6/3 Bujj és karikában fuss 7. 7/3 Rakd a botot – Szedd a botot 8.[...]
24
25
“A” kategóriás úszás Budapesti Döntő
“A” kategóriás úszás Budapesti Döntő @ BVSC Uszoda
jan 25 all-day
“A” kategóriás Úszás Budapesti Döntő 10.00 III., IV. korcsoport 13.30 V-VI. korcsoport
26
27
28
30
31
Asztalitenisz
Asztalitenisz @ Ormai László Asztalitenisz Csarnok
jan 31 all-day
I-II., III-IV., V-VI. korcsoport „B” kategória Versenyszámok: I-IV. korcsoportos 2 fős fiú iskolai csapat I-IV. korcsoportos 2 fős leány iskolai csapat I-II. korcsoportos fiú egyéni, I-II. korcsoportos leány egyéni III-IV. korcsoportos fiú egyéni III-IV. korcsoportos[...]
I., II., III-IV. kcs. torna
I., II., III-IV. kcs. torna @ Kossuth Lajos Általános Iskola
jan 31 all-day
Nevezési határidő: 2015. január 15. csütörtök 12-ig.
Téli túra 09:30
Téli túra @ Kamaraerdő
jan 31 @ 09:30 – 10:30
A Budapesti Diák és Természetbarát Sportszövetségek rendezésében az éves programtól eltérően a Kamaraerdőben szervezi téli diáktúráját. Ideje:  2015. január 31. (szombat) Nevezés és indítás: 9.30 -10.30 óra között A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Idősek Otthona (Bp.[...]
Közelgő események
jan
31
szo
all-day Asztalitenisz @ Ormai László Asztalitenisz Csarnok
Asztalitenisz @ Ormai László Asztalitenisz Csarnok
jan 31 all-day
I-II., III-IV., V-VI. korcsoport „B” kategória Versenyszámok: I-IV. korcsoportos 2 fős fiú iskolai csapat I-IV. korcsoportos 2 fős leány iskolai csapat I-II. korcsoportos fiú egyéni, I-II. korcsoportos leány egyéni III-IV. korcsoportos fiú egyéni III-IV. korcsoportos[...]
all-day I., II., III-IV. kcs. torna @ Kossuth Lajos Általános Iskola
I., II., III-IV. kcs. torna @ Kossuth Lajos Általános Iskola
jan 31 all-day
Nevezési határidő: 2015. január 15. csütörtök 12-ig.
09:30 Téli túra @ Kamaraerdő
Téli túra @ Kamaraerdő
jan 31 @ 09:30 – 10:30
A Budapesti Diák és Természetbarát Sportszövetségek rendezésében az éves programtól eltérően a Kamaraerdőben szervezi téli diáktúráját. Ideje:  2015. január 31. (szombat) Nevezés és indítás: 9.30 -10.30 óra között A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Idősek Otthona (Bp.[...]
feb
7
szo
all-day Tollaslabda Észak-Budapesti Döntő @ Klebelsberg Kunó Ált. Isk. és Gimn. csarnoka
Tollaslabda Észak-Budapesti Döntő @ Klebelsberg Kunó Ált. Isk. és Gimn. csarnoka
feb 7 all-day
körzeti beosztás: Észak-Budapest kerületek: I., II., III., IV., V., VI., VII., XII., XIII., XIV., XV., XVI. 2015. február 07. szombat 10.00 óra – „Műanyag-B” kategória I. – IV. korcsoport regisztráció: 9:00 – 9:30 2015. február[...]
feb
14
szo
all-day Darts Budapesti Döntő @ Széchenyi István Általános Iskola
Darts Budapesti Döntő @ Széchenyi István Általános Iskola
feb 14 all-day
Játéknem és szakág: Steel szakág; (fémhegyű dart, szizál tábla) I-II. korcsoport játéka High score (7 körön keresztül felfelé számolás, a nagyobb dobott pontérték győz). III-IV. korcsoport játéka 301 sima kiszálló. V-VI. korcsoport játéka 501 sima[...]
all-day Tollaslabda Dél-Budapesti Döntő @ Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola csarnoka
Tollaslabda Dél-Budapesti Döntő @ Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola csarnoka
feb 14 all-day
körzeti beosztás: Dél-Budapest kerületek: VIII., IX., X., XI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. február 14. szombat 10.00 óra – „Műanyag-B” kategória I. – IV. korcsoport regisztráció: 9:00 – 9:30   február 14. szombat[...]

Naptár megtekintése

Hírlevél feliratkozás

dotter2